| links
|
| downloads
| forum
 
    : ()

 
ροι Τρησης Προσωπικν Δεδομνων
 

Η Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε., η oπoα εδρεει στην Αθνα, Παναγ Τσαλδρη (πρην Πειραις) 38, Τ.Κ 104 37, τηλ. 210.36.50.000, 210.52.05.600, AΦM 094277812, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξς: «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΤΑΚΗ»), δεσμεεται να προστατεει τα προσωπικ δεδομνα των επισκεπτν/χρηστν του δικτυακο τπουwww.patakis.grκαι να τηρε τις σχετικς διατξεις της ενωσιακς νομοθεσας, μεταξ λλων, τον Γενικ Κανονισμ Προστασας Προσωπικν Δεδομνων (ΕΕ/2016/679), και της εθνικς νομοθεσας, πως τον ν. 2472/1997 «περ προστασας του ατμου απ την επεξεργασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα», πως εκστοτε ισχει, τις οδηγες της Αρχς Προστασας Δεδομνων Προσωπικο Χαρακτρα. Για τον λγο αυτ στο δικτυακ αυτ τπο δεν συγκεντρνονται πληροφορες που αφορον προσωπικ δεδομνα των επισκεπτν/χρηστν, παρ μνο εν τις παρχουν οι διοι οικειοθελς. Δεν απαιτεται η χοργηση στοιχεων που συνιστον προσωπικ δεδομνα για την απλ πλογηση στο www.patakis.gr.

 
Α1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Για την εγγραφ στις υπηρεσες του δικτυακο τπου www.patakis.gr, τη λψη ενημερωτικν δελτων (newsletters) και τη συμμετοχ στα διφορα fora διαγωνισμος που δημιουργονται, ο επισκπτης/χρστης καλεται να συμπληρσει τα προσωπικ του στοιχεα. Τα προσωπικ στοιχεα που πρπει να συμπληρωθον υποχρεωτικ, προκειμνου να ολοκληρωθε η εγγραφ του εναι: ονοματεπνυμο, κωδικς πρσβασης (δικς του επιλογς), e-mail, διεθυνση, τηλφωνο. Επσης, παρχεται στον επισκπτη/χρστη η δυναττητα να δηλσει εν επιθυμε να λαμβνει απ το www.patakis.gr πληροφορες προωθητικ υλικ μσω ταχυδρομεου, τηλεφωνικν κλσεων στον δηλωθντα αριθμ τηλεφνου του, μσω ηλεκτρονικν μηνυμτων (email) στη δηλωθεσα διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου του. Προσωπικ στοιχεα ζητονται και κατ την παραγγελα προντων απ το on-line βιβλιοπωλεο (βλ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ON-LINE ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ).

Ο επισκπτης/χρστης δεν υποχρεοται να συμπληρσει τα ως νω στοιχεα που αποτελον προσωπικ του δεδομνα, αλλ χωρς αυτ δεν θα γνει η εγγραφ του και θα δικαιοται απλς να περιηγηθε στον δικτυακ τπο, χωρς τη δυναττητα διαδραστικτητας (interaction), δηλαδ θα χει τα δικαιματα και τις δυναττητες του απλο επισκπτη, πως αυτ περιγρφονται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, και χι του εγγεγραμμνου χρστη.Επσης, η μη συμπλρωση των προσωπικν στοιχεων του στο on-line βιβλιοπωλεο καθιστ ανφικτη την ολοκλρωση της παραγγελας.

Με τη συμπλρωση των στοιχεων του στις ως νω περιπτσεις, ο χρστης συναινε τα προσωπικ του στοιχεα να χρησιμοποιηθον απ τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ και το Βιβλιοπωλεο Πατκη, ως υπευθνους επεξεργασας αυτν μσω αυτοματοποιημνων μσων ετε απ τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ και το Βιβλιοπωλεο Πατκη ετε μσω οιουδποτε λλου προσπου διορσουν οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ και το Βιβλιοπωλεο Πατκη για τη διενργεια της επεξεργασας κατ’ εντολν και για λογαριασμ τους.

 
Α2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα ως νω στοιχεα θα διατηρηθον απ τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ και το Βιβλιοπωλεο Πατκη σε βση δεδομνων σε ναν διακομιστ (server) και θα τχουν επεξεργασας με αποκλειστικ σκοπ την παροχ των προσφερμενων απ το www.patakis.grυπηρεσιν προς τους επισκπτες/χρστες, και συγκεκριμνα την υλοποηση της παραγγελας μσω του on-line βιβλιοπωλεου και την καταγραφ αγορν, την επαλθευση των στοιχεων των νικητν διαγωνισμν, αποστολ δρων στους νικητς, αποστολ ενημερωτικν δελτων (newsletters) κτλ. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ και το Βιβλιοπωλεο Πατκη διατηρον το δικαωμα vα επεξεργζονται τμμα το σνολο των στοιχεων πoυ ο επισκπτης/χρστης χει αποστελει για λγους στατιστικος, οικονομικος και βελτωσης των παρεχμενων υπηρεσιν - πληροφοριν τους.

 

Α3. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ

Εφσον νας επισκπτης/χρστης δηλσει σχετικ επιθυμα του, τα προσωπικ στοιχεα του θα χρησιμοποιονται απ τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ και το Βιβλιοπωλεο Πατκη με σκοπ τη μελλοντικ του ενημρωση, για τις προωθητικς ενργειες, για να προντα κτλ. των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΑΤΑΚΗ και του Βιβλιοπωλεου Πατκη σμφωνα με τα ανωτρω. Εν ο επισκπτης/χρστης επιθυμε να διακοπε η επικοινωνα για τους ανωτρω λγους, αρκε να επισκεφθε τη Φρμα επικοινωνας του δικτυακο τπου www.patakis.gr, που μπορε χωρς οιαδποτε επιβρυνση να δηλσει οποτεδποτε τη σχετικ επιθυμα του.

 
Α4. ΑΠΛΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Στον δικτυακ τπο παρχεται επσης –ακμα και στους απλος επισκπτες– η δυναττητα επικοινωνας με αποστολ μηνυμτων σε ειδικς φρμες για σχλια, παρατηρσεις ερωτσεις κτλ. Εν ο επισκπτης/χρστης αξιοποισει τη δυναττητα αυτ, θα γνωστοποισει τη διεθυνση του ηλεκτρονικο ταχυδρομεου του και το ονοματεπνυμ του/στοιχεα εταιρεας. Δεν απαιτεται η γνωστοποηση οιωνδποτε λλων προσωπικν στοιχεων. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ και το Βιβλιοπωλεο Πατκη ενδχεται να απαντσουν στα ηλεκτρονικ μηνματα που τους αποστλλουν οι επισκπτες, αλλ δεν θα χρησιμοποισουν τη διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου για αποστολ προωθητικο υλικο, παρ μνο εν ο επισκπτης δηλσει σχετικ επιθυμα του. Ωστσο, επειδ ενδχεται τρτα μη εξουσιοδοτημνα πρσωπα να χουν τη δυναττητα να διαβζουν τα μηνματα των επισκεπτν/χρηστν που αποστλλονται μσω διαδικτου, συνιστται στους επισκπτες/χρστες να μην αποστλλουν με ηλεκτρονικ ταχυδρομεο πληροφορες που επιθυμον να παραμενουν απρρητες.

 

Α5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ και το Βιβλιοπωλεο Πατκη δεσμεονται τι δεν θα πωλσουν, μεταβιβσουν, κοινοποισουν εν γνει διαβιβσουν με οιονδποτε λλο τρπο σε τρτους τα προσωπικ δεδομνα που θα συλλξουν μσω του www.patakis.gr, με την εξαρεση των σχετικν διατξεων του νμου και προς τις αρμδιες και μνο αρχς. Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ και το Βιβλιοπωλεο Πατκη επιφυλσσονται του δικαιματς τους να ενημερνουν τους προμηθευτς τους με στατιστικς καταστσεις πωλσεων, οι οποες μως σε καμα περπτωση δεν θα περιχουν στοιχεα που μπορε να οδηγσουν σε αναγνριση ατμων.

 
Α6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι εγγεγραμμνοι επισκπτες/χρστες, καθς και σοι δνουν προσωπικ τους στοιχεα στονδικτυακ τπο www.patakis.gr χουν το δικαωμα να ζητον και να λαμβνουv απ τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ και το Βιβλιοπωλεο Πατκη τις ακλουθες πληροφορες: α) λα τα δεδομνα προσωπικο χαρακτρα πoυ τους αφορον, καθς και την προλευσ τους, β) τους σκοπος της επεξεργασας τους, τυχν αποδκτες τις κατηγορες αποδεκτν, γ) την εξλιξη της επεξεργασας για το χρονικ διστημα απ την προηγομενη ενημρωση πληροφρησ τους, δ) τη λογικ της αυτοματοποιημνης επεξεργασας, ε) τη διρθωση, διαγραφ δσμευση (κλεδωμα) των στοιχεων τους που τηρονται στα αρχεα και των οποων η επεξεργασα δεν εναι σννομη και στ) την κοινοποηση σε τρτους, στους οποους χουν ανακοινωθε τα στοιχεα τους, κθε κατ τα ανωτρω διρθωσης διαγραφς δσμευσης (κλειδματος), εφσον τοτο δεν εναι αδνατο δεν προποθτει δυσανλογες προσπθειες. Επσης χουν το δικαωμα να προβλλουν οποτεδποτε εγγρφως αντιρρσεις για την επεξεργασα δεδομνων που τους αφορον περιχουσες ατημα για συγκεκριμνη ενργεια, πως διρθωση, προσωριν μη χρησιμοποηση, δσμευση, μη διαββαση διαγραφ, καθς και το δικαωμα να εναντινονται σε κθε μορφς εμπορικ εκμετλλευση των δεδομνων τους. Επσης χουν δικαωμα να λαμβνουν τα δεδομνα προσωπικο χαρακτρα που τους αφορον σε δομημνο, κοινς χρησιμοποισιμο και αναγνσιμο απ μηχανματα διαλειτουργικ μορφτυπο και να τα διαβιβζουν σε λλον υπεθυνο επεξεργασας.

Για την σκηση λων αυτν των δικαιωμτων τους οι επισκπτες/χρστες μπορον να απευθυνθον στην ηλεκτρονικ διεθυνση bookstore@patakis.gr.

Οι επισκπτες/χρστες μπορον να ασκσουν τα προαναφερθντα δικαιματ τους απευθνοντας σχετικ ατημα, το οποο οι Εκδσεις Πατκη θα ικανοποισουν εντς τριντα (30) ημερν απ την αποστολ του.  

Οι εγγεγραμμνοι επισκπτες/χρστες του δικτυακο τπου χουν το δικαωμα να απενεργοποισουv την εγγραφ τους αν πσα χρονικ στιγμ με μια απλ επσκεψη στη σχετικ υπηρεσα του www.patakis.gr στη φρμα επικοινωνας. Μετ την απενεργοποηση της εγγραφς των χρηστν θα διαγρφονται αυτομτως λα τα στοιχεα αυτν που τηρονται στο αρχεο. Για τον λγο αυτ μετ την απενεργοποηση της εγγραφς τους, οι πρην εγγεγραμμνοι χρστες δεν θα δικαιονται τα προνμια που παρχονται στους εγγεγραμμνους χρστες του δικτυακο τπου www.patakis.gr.

 
Β. ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εκτς απ τα παραπνω προσωπικ δεδομνα, ταν κποιος επισκπτης/χρστης επισκπτεται τον δικτυακ τπο www.patakis.gr, συλλγονται στοιχεα απαρατητα για την αποστολ του περιεχομνου του www.patakis.gr στον χρστη. Συγκεκριμνα, κθε φορ που κποιος επισκπτης/χρστης επισκπτεται το www.patakis.gr, το πργραμμα πλογησης αποστλλει στονδιαχειριστ του κμβου αυτματα μια διεθυνση ΙΡ (lnternet Protocol), καθς και ορισμvες λλες πληροφορες (συμπεριλαμβανομνου και του τπου του προγρμματος ανγνωσης που χρησιμοποιε ο επισκπτης/χρστης).

Επιπλον, η δικτυακ κνηση και ο τρπος χρσης του δικτυακο τπου www.patakis.gr καταγρφεται και αναλεται για λγους βελτωσης των παρεχμενων υπηρεσιν με τη βοθεια συνδων (sessions) πoυ λειτουργον διαφανς και δεν αποθηκεουν καμα πληροφορα στο σστημα του κθε επισκπτη. Στο www.patakis.gr χρησιμοποιεται η τεχνολογα ‘cookies’, πως και στα περισστερα sites στο διαδκτυο, αλλ δεν συλλγεται οιαδποτε προσωπικ πληροφορα των επισκεπτν, οτε παρχεται στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ και στο Βιβλιοπωλεο Πατκη η δυναττητα επικοινωνας με τον επισκπτη (εκτς αν ο διος ο επισκπτης παρσχει εθελοντικ τα στοιχεα του σμφωνα με τα ανωτρω), οτε αποσπνται πληροφορες απ τους υπολογιστς των επισκεπτν/χρηστν. Τα ‘cookies’ εναι μικρ αρχεα κειμνου που αποθηκεονται στον σκληρ δσκο κθε επισκπτη τoυ δικτυακο τπου, εφσον ο επισκπτης χει επιλξει να δχεται cookies. Η τεχνολογα ‘cookies’ χρησιμοποιεται για την ερυθμη παροχ κποιων υπηρεσιν, πως κατσταση παραγγελιν, προσωπικς ρυθμσεις, αποθκευση αντικειμνων στο καλθι στη λστα υπενθμισς σας μεταξ δο επισκψεν σας κ.., οι οποες δεν θα ταν δυνατν να προσφερθον χωρς τη χρση των ‘cookies’, καθς και για στατιστικος λγους, προκειμνου να καθορζονται οι περιοχς στις οποες οι υπηρεσες του παρντος δικτυακο τπου εναι χρσιμες δημοφιλες. Ο επισκπτης του δικτυακο τπου www.patakis.gr μπορε να ρυθμσει τον διακομιστ του κατ ττοιον τρπο, στε ετε να τον προειδοποιε για τη χρση των ‘cookies’ ετε να μην επιτρπει την αποδοχ της χρσης ‘cookies’ σε καμα περπτωση. Σε περπτωση που ο επισκπτης δεν επιθυμε να γνεται χρση ‘cookies’ δεν μπορε να χει περαιτρω πρσβαση στις συγκεκριμνες σελδες και υπηρεσες που προποθτουν τη χρση ‘cookies’.

Η με τον ανωτρω τρπο γνωστοποηση προσωπικν δεδομνων απ τους χρστες του www.patakis.gr συνιστ αποδοχ των ρων χρσης των δεδομνων αυτν σμφωνα με το παρν. 

 
 
 

 EMAIL   EMAIL
     
 

powered by eShopKey